Konut satış sözleşmesi

Konut satış sözleşmesi

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş 23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Kanunun 45. maddesinde yapılan değişikliğin tüketicinin yükünü ağırlaştırdığını söyledi

Konut satış sözleşmesi

MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş 23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Kanunun 45. maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, söz konusu KHK’nın geçerliliği ile ilgili Anayasanın 121’nci maddesine değinerek şu açıklamalarda bulundu: Hedef inşaat sektörünü korumak "Konuya kanunun amacı yönünden yaklaştığımızda kanun koyucu ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul ve inşaat sektörünü korumak istemiş ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan ürken ve TKHK m.45/1’deki %2’lik dönme cezasını göze alan tüketicilerin sözleşmelerden dönmesinin önüne geçmek istemiş olabilir." Ön ödemeli satış sistemi ve satış vaadi sözleşmelerine etkisi 684 Sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesi ile ön ödemeli konut satış sistemi bakımından KHK’nın yürürlük tarihinden evvel imzalanmış gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine etkisi konusunda ise Av. Mustafa Güneş; “TKHK tüketici lehine yorum kuralının cari olduğu bir alanı düzenlemektedir. KHK ile yapılan tadilde ise birinci fıkrada satıcı lehine bir sınırlamaya gidildiği ve sözleşmeden dönme halinde ödenecek tazminatın 3, 6, 12 ve 24 aylık periyotlar dikkate alınarak ağırlaştırıldığı görülmektedir. Tüketici lehine bir tadil halinde çok kolaylıkla eski sözleşmelerin de bu yeni düzenleme ile genişletilmiş haklardan yararlanacağını söyleyebilirdik. Burada ise tüketici aleyhine bir sınırlama söz konusu olduğundan bu soruyu aynı kolaylıkla yanıtlamak mümkün değildir. Ancak, ön ödemeli konut satışındaki tüketici işleminde tüketicinin temel saiki “sözleşmeden dönme&...