Konut sigortası zorunluluğu

Konut sigortası zorunluluğu

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, konut sigorta süresinin tamamlandığını tüketiciye bildirmeyen bankayı, oluşan zararın yarısını karşılamaya mahkum etti

Konut sigortası zorunluluğu

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar ile "konut sigortası" uygulamasında emsal bir karara imza attı. Daire, konut sigortası süresinin bittiğini tüketiciye bildirmeyen bankayı, poliçe süresi sona erdikten sonra oluşan zararın yarısını karşılamaya mahkum etti.  Yargıtay'dan emsal konut sigortası kararı Söz konusu davanın konusu, konut kredisi aldığı banka üzerinden konut sigortası işlemlerini yürüten bir vatandaşın evini su basmasıyla başladı. Satın alınan evin su basması nedeniyle uğradığı zararın tahsili için bankaya giden vatandaş ise "poliçe süresinin" sonlandığı haberiyle şok oldu. Evin zararını kendisi karşılayan vatandaş, konuyu mahkemeye taşıdı. Hem tüketici hem banka sorumlu Tüketicinin açtığı davayı görüşen Yargıtay 13. dairesi ise, yerel mahkemenin reddettiği davaya ilişkin kararında tüketiciyi ve bankayı kusurlu buldu. Kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, bankanın metafarik kusurlu olarak sayıldığını belirterek, zararın yüzde 50'sini karşılamaya zorunlu kaldığını belirtti. Bankanın düzenleme poliçesinin yenilenme döneminde tüketiciye bildirimde bulunma zorunluluğu taşıdığını belirten Avukat Kazma: "Kredi işlemleri sırasında tüketicilere zorunlu gibi gösterilerek satılan sigortalar hukuka aykırıdır. Tüketiciler konut sigortalarını diledikleri yere yaptırabilir..." uyarısında da bulundu. ...