Konut ve kira harcamaları

Konut ve kira harcamaları

2013-2015 arasında hanehalkı tüketim harcamalarının büyük kısmını konut ve kira kalemleri oluşturdu. TÜİK verilerine göre ikinci sırada gıda yer aldı

Konut ve kira harcamaları

Türkiye İstatistik Kurumu, 201-2014 ve 2015 yıllarına ait birleştirilmiş Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Verilere göre, toplam tüketim harcamalarında en büyük oranı konut-kira oluştururken, gıda, alkolsüz içecekler ve ulaştırma harcamaları da üst sıralarda yer aldı. Konut ve kiraya en çok İstanbul pay ayırdı TÜİK tarafından yayınlanan Hanehalkı Tüketim Harcaması Bölgesel 2015 verilerine göre, konut ve kira harcamalarında en yüksek pay yüzde 29.8 ile İStanbul'da ayrıldı. Konut ve kira harcamalarına en düşük payı ise yüzde 22.8 ile Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri ayırdı.  Ulaştırma harcamalarında Batı Anadolu Hanehalkı gelirlerinden en yüksek pay alan ikinci kalem olan gıda ve alkolsüz içeceklere ise en fazla pay ayıran bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Üçünçü sırada yer alan Ulaştırma Harcamalarına ise en yüksek payı yüzde 19.9 ile Batı Anadolu ayırırken, en düşük pay yüzde 14.7 ile Ortadoğu Anadolu'ya ait oldu. Diğer taraftan eğitime en yüksek pay ayrılan İstanbul'da oran yüzde 3.2'yi ancak buldu. Batı Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde ise eğitime ayrılan pay yüzde 1.2 düzeyinde kaldı. Sağlık harcamalarında ise İStanbul'un payı yüzde 2.4 ile olurken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 1.1'lik pay ayrıldı.  ...