Konutta kdv indirimi

Konutta kdv indirimi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den yapacakları gayrimenkul alımlarında sunulan KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderildi

Konutta kdv indirimi

Geçen ay yürürlüğe giren ve yurt dışında yerleşik ya da çalışan kişilerin Türkiye'den alacakları konuta KDV istisnası tanıyan kanuna ilişkin ayrıntılar çok yakında netleşecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu statüdeki kişilerin alımlarına KDV istisnası tanıyan uygulamaya ilişkin açıklamaların bulunduğu tebliğin Başbakanlığa gönderildiğini açıkladı. Konutta KDV istisnası için bir adım  Yurt dışında yaşayan ya da çalışan kişilerin Türkiye'den konut almaları halinde uygulanacak KDV istisnasının yalnızca konut sektörüne değil, ekonomiye de önemli katkılar sunacağını bildiren Maliye Bakanı Ağbal,  bu uygulamaya ilişkin açıklamalar içeren düzenlemenin de Başbakanlık ilgili birimlerine ulaştırıldığını dile getirdi. Ağbal: "KDV istisnası uygulama esaslarını açıklayan KDV Genel Tebliği Başbakanlık'ta... Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, uygulamada yaşanması muhtemel tereddütler de giderilmiş olacaktır..." şeklinde konuştu.  İstisna bedeline karşılık döviz girişi Ekonomi ve inşaat sektörü üzerinde olumlu bir etkisi olacak KDV istisnası uygulamasından yararlanma şartlarını da açıklayan Ağbal, konut ya da iş yeri bedelinin yurt dışından döviz olarak getirilmesi ve satın alınan taşınmazın en az bir yıl satılmaması koşulu üzerinde durdu. Ağbal:  "Düzenleme inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye önemli hareketlilik sağlayacak. Uygulamadan faydalanabilmek için konut ya da iş yeri bedelininin yurt dışından döviz olarak getirilmesi şartı aranacak. Ayrıca satın alınan gayrimenkulün en az bir yıl elde tutulması gerekiyor..." ifadelerini kullandı.  ...