Konya belediyesi satılık arsa

Konya belediyesi satılık arsa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentte yer alan 3.637 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor.

Konya belediyesi satılık arsa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kentin Selçuklu Sille bölgesinde yer alan 3.637 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkaracak. Konut alanı imarlı arsanın ihalesi 11 Ağustos’ta yapılacakken; satış bedeli 3 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.   Arsa ile ilgili belediyenin açıklaması aşağıda yer alıyor; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  İlçesi: Selçuklu Mah.: Sille Pafta: 26L3 Ada: 29203 Parsel: 14 m²’si: 3.637,03 Hisse: Tam Vasfı: Arsa İmar Durumu: Konut Alanı E: 2.00, Hmax: Serbest, MaxTaks: 0.25 ve Blok boyu 60 m’yi geçemez Muhammen Bedeli: 3.800.000,00 TL Geçici Teminat: 114.000,00 TL Ödeme Şekli: Tamamı peşin İhale Saati: 15:00 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır. 2 - İhale, 11.08.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. 3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir. 4 - İsteklilerin, 11.08.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 5.1 Dilekçe, 5.2 Tebligat için adres beyanı, 5.3 Gerçek kişi olması halinde: 5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı), 5.3.2 İmza beyanname...