Kuleler yıkılacak mı

Kuleler yıkılacak mı

Yıkım kararının Danıştay tarafından onaylanmasıyla birlikte tüm gözler 16/9 projelerine çevrildi. Peki bundan sonra ne olacak, hukuki süreç nasıl işleyecek?

Kuleler yıkılacak mı

Yıkım kararının Danıştay tarafından onaylanmasıyla birlikte tüm gözler 16/9 projelerine çevrildi. Peki bundan sonra ne olacak, hukuki süreç nasıl işleyecek? Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, bir binaya ilişkin yıkım kararının bulunmasının binanın her zaman yıkılabileceği anlamına gelmediğini söyledi.Binanın tümü mü katları mı?Mevcut binanın teknik yapım şekli dikkate alındığında statiğe bağlı olarak traşlama denilen üst katların eksiltilmesinin mümkün olmadığını yazan Kiraz:'Bu binanın traşlanabilmesi mümkün olmadığı için de binanın sadece siluete uygun olmayan kısımlarının değil tamamının yıkılması mecburidir. Binanın tamamının yıkım ile ilgili de bir karar mevcut olmadığı için hukuken yıkım kararı verilmiş ancak fiilen uygulanamayacak bir yargı kararı oluşmuştur.'Binanın tümünün yıkımı kararı verilirse?Yıkımın fiilen uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı bu hale rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı alması durumunda, binada oturan diğer hak sahiplerinin bu yıkımı durduma hakları bulunduğu, ayrıca Büyükşehir'in bu yıkımı yapabilmesi tüm bloğun kamulaştırılması kararının çıkması gerektiğini belirten Kiraz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:Kamulaştırma çıkarsa'Tüm bu süreçlerin de hiç mahkeme kararı ile durdurulmadan ilerlediğini varsayarsak yani yıkım kararının uygulamak için tüm bloğun kamulaştırılması ve sonrasında yıkımın sağlanması halinde de karşımıza çok ciddi bir sorun daha çıkacaktır. Yıkım sonrasında maliklerin kamulaştırma bedelleri için açacakları bedel artırım davalarının yanında devlete karşı uğradıkları zararın tazmini davası da açmaları mümkündür. Devletin resmi tüm kurumlarına güvenerek tapu almış malikler binalarını kaybetmekte mülkiyetlerin kaybetmekte ve ciddi zarara uğramaktadırlar. Bunun 16/9 öznelinde düşünüldüğünde kamu maliyesine yaratacağı zarar çok büyüktür.'Yıkım maliyeti mütekabiliyet sürecine darbedir'Elbette devletin bu konuda yapacağı yıkımın maliyeti ...