Küresel ilkeler sözleşmesi nedir

Küresel ilkeler sözleşmesi nedir

Bosch San. ve Tic. A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (United Nations Global Compact) imzaladı.

Küresel ilkeler sözleşmesi nedir

Bosch San. ve Tic. A.Ş., Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (United Nations Global Compact) imzaladı. Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından açıklanan Kü-resel İlkeler Sözleşmesi ile evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek amacıy-la, şirketlerin, Birleşmiş Milletler'in, işçi sendikalarının ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi amaçlanıyor.Süresel İlkeler sözleşmesinin On İlkesiİnsan Hakları:1.İlke: İş dünyası, uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli2. İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalıÇalışma Standartları:3. İlke: İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı4. İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli5. İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli6. İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli Çevre:7. İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli8. İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli9. İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını des-teklemeliYolsuzlukla Mücadele:10. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli  ...