Kurumsal psikiyatri

Kurumsal psikiyatri

Interace Karo halının Kurumsal Psikolog Profesör Sir Cary Cooper ile yaptığı araştırma sonuçları, doğal ortamlarda çalışan personelin verimlilik seviyesinin arttığını ortaya koydu

Kurumsal psikiyatri

Kurumsal Psikolog Profesör Sir Cary Cooper Interace karo halı ile ortak bir araştırma gerçekleştirdi. Interface karo halı ortaklığı ile hazırlanan ve yürütülen The Human Spaces raporuna göre doğal unsurlar barındıran ortamlarda çalışan EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi) personelinin verim seviyesi yüzde 13 daha yüksek oluyor. Bu tarz ortamlardaki üretkenlik seviyesi ise yüzde 8 oranında artıyor.Işıksız çalışma ortamlarıAvrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi ofis çalışanlarının beşte ikisinin çalışma ortamında hiç doğal ışık bulunmadığını, yarıdan fazlasının ise iş yerlerinden hiçbir bitki bulunmadığını ortaya koyan araştırma ofisinde pencere olmayan çalışan sayısının en üst seviyeye çıktığı ülkenin İspanya olduğunu vurguladı. Araştırma İspanya'da ofis çalışanlarının yoğun stres duygusu yaşadığının altını çizerken, penceresiz ortamlarda çalışanların sayısı en az Almanya ve Danimarka’da 'stres' duygusunun önemi oranda azaldığına dikkat çekti.Hedef EMEA BölgesiInterface’in destek olduğu bilimsel çalışmanın çıkış noktasını; EMEA bölgesindeki sekiz ülkede hizmet veren 3600 ofis çalışanının, ofis ortamının çalışanların refahına katkısını tespit etme amacı oluşturuyor. EMEA ofis çalışanlarının yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 63) il ve kasabalarda çalıştığı ve haftada ortalama 34 saatlerini ofiste geçirdikleri düşünülürse doğa ile baş başa olma olasılıkları giderek daha da kısıtlı hale geliyor. Şehir hayatı genellikle baskın bir unsur olsa da araştırma sonuçlarına göre çalışanlar doğaya uygun olan her şeye karşı içten bir yakınlık hissediyor.Doğal ofis ortamı nedir?EMEA bölgesi çalışanlarının yüzde 40’ı tek başlarına oldukları bir ofiste kendi masalarında üretken bir şekilde çalışabileceklerini düşünürken çalışanların yüzde 31’i ise açık yerleşim planı olan bir ofiste kendi masalarında daha üretken olabileceklerini belirtiyorlar. Şaşırtıcı olan ise esnek çalışma şartlarının pek rağbet gören bir tercih olmaması. Çalışanların sadece yüzde 11’i verimli çalışmak için ihtiyaçla...