Kuzey marmara oyoyolu

Kuzey marmara oyoyolu

Aralarında 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Oyoyolu, 3. Havalimanı, İzmit Körfez Geçiş Projesi, İstanbul Bağazı, Karayolu Tüp Geçiş Projesi ve Şehir hastaneleri gibi maga projelerin de yer aldığı Kamu – Özel ortaklığıyla yapılan projeler için kriz uyarısı geldi.

Kuzey marmara oyoyolu

Aralarında 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Oyoyolu, 3. Havalimanı, İzmit Körfez Geçiş Projesi, İstanbul Bağazı, Karayolu Tüp Geçiş Projesi ve Şehir hastaneleri gibi maga projelerin de yer aldığı Kamu – Özel ortaklığıyla yapılan projeler için kriz uyarısı geldi. Kalkınma Bakanlığı, bu tür büyük ölçekli projelerde uzun vadeli fon sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekerek, kamunun yükümlülüklerini iyi analiz etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bakanlığın konuyla ilgili tespiti şöyle: “olası gecikmeleri önlemek için banka finansmanına ek olarak kullanılabilecek fon kaynaklarının araştırılması gerekmektedir. Bununla birlikte bütçenin de olası finansal krizlere karşı dayanıklı olması için kamunun gelecek yıllarda garanti, borç üstlenimi vs. nedenlerle oluşacak birikmiş yükümlülüklerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Projelerin başarılı olması için, için fizibilite etüdü hazırlanmasından, sözleşme metinlerinin değerlendirilmesine kadar geçen süreçte tüm aşamaların yeknesak, belirli kalite düzeyinde ve öngörülen sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle KÖİ sürecinde yer alan birimlerin uzmanlık kapasitelerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.” Sözleşmesi İmzalanmış Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri Projeler            Yatırım Tutarı (milyon dolar) Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi                         7.607 İstanbul Karayolu Boğazı Tüp Geçişi Projesi            1.339 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil)     &...