Kuzu grup basın açıklaması

Kuzu grup basın açıklaması

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Ataköy 6. kısımda yürüttüğü projenin 23 Haziran tarihinde Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlenmesi üzerine bugün bir basın açıklaması yaparak: "Mühürleme işlemi hiçbir yargı kararına dayanmamaktadır.." dedi.

Kuzu grup basın açıklaması

Ataköy 6. kısımda yürüttüğü konut porjesinin 23 Haziran tarihinde Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlenmesi üzerine bugün bir basın açıklaması yapan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, mühürleme işleminin hiçbir yargı kararına dayanmadığını vurguladı.  Hukuki süreç devam ediyor Açıklamasında, Kuzu Grup tarafından Ataköy 6. Kısım, 181 Parsel üzerinde sürdürülen inşaat projesine ilişkin çalışmaların, Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın 03.12.2013 tarihli yapı ruhsat izinlerine istinaden sürdüğü üzerinde duran Kuzu, söz konusu yapı ruhsatlarının iptali amacıyla konuyla alakası olmayan bir şirketin açmış olduğu davanın İstanbul 10. İdare Mahkemesinde sürdüğü belirtti. Özen Kuzu imzalı açıklama şöyle: " Devam eden bu dosyada Sayın mahkemece verilmiş bir yürütmenin durdurulması kararı veya iptal kararı bulunmamaktadır. Sayın mahkeme son ara kararında dosyanın ikinci kez bilirkişi incelemesine gönderilmesi kararı vermiştir. Bu dosya da dünkü hukuk dışı mühürleme işlemini yapan Bakırköy Belediye Başkanlığı da DAVALI sıfatı ile yer almaktadır. Bu suretle Bakırköy Belediye Başkanlığı dosya içeriğine, herhangi bir yürütmenin durdurulması kararı olmadığına en az biz kadar hakimdir." Bakırköy Belediyesi'nin mühürleme gerekçesi Bakırköy Belediye Başkanlığı mühürleme gerekçesi olarak; devam eden davanın aleyhe sonuçlanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği ihtimalini öne sürmüştür. Devam eden davanın aleyhe sonuçlanabileceği düşüncesi ile bu mühürleme işlemini gerçekleştirmiştir. Görüleceği üzere sayın mahkemenin şartları ...