Melih akkurt

Melih akkurt

Danıştay, Kamu İhale Kurumu Yapım işleri Yönetmeliği’nde aşırı düşük teklife sorgulama yapmadan ihale verilmesine imkan sağlayan maddelerin yürütmesini durdurma kararı aldı

Melih akkurt

Danıştay, 2014 yılında yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri Yönetmeliği'nde aşırı düşük teklife sorgulama yapmadan ihale verilmesine imkan sağlayan maddeleri durdurma kararı aldı. Avukat Melih Akkurt'un başvurusunu inceleyen Danıştay 13. Dairesi, ilgili maddelerin yürütmesini durdurdu. İnşaat sektörü için önemli adım Avukat Melih Akkurt, “Bu karar kamu kaynaklarının korunması anlamında önemli bir adım. Aşırı düşük teklife verilen ihalelerin büyük bölümü işlerin yarım bırakılmasına neden oluyor ve ihalelerin tekrarlanmasıyla sonuçlanıyor. Bu da kamuyu zarara uğratıyor” diye konuştu. Torba yasa ve genişleyen yönetmelik Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Meclis’ten geçerek yasalaşan torba yasada;  Kamu İhale Kurumu’na “ihale konusu işin türü, niteliği ve ihale edilme usulünü” dikkate alarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihalenin sonuçlandırılması konularında yetki verildi. Kamu İhale Kurumu da yasadaki değişiklikleri dikkate alarak; Haziran ayı içinde bir yönetmelik değişikliği yaptı.  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle getirilen en önemli değişiklik ise, “ihale ilanında ve dokümanında aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyeceğine dair bir hüküm varsa; ihalenin aşırı düşük teklife verilebileceği” yönündeki düzenleme oldu. Kamu yararı gözetilmiyor Ankaralı Avukat Melih Akkurt ise, yönetmelikle getirilen bazı düzenlemelerin milyarlarca liralık kamu alımlarında “kamu yararı” ilkesinin ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi’nde ele alınan davada, ...