Mimarlar odası kitap günleri

Mimarlar odası kitap günleri

Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü Çetin Ünalın ve Yavuz Önen söyleşileri ile devam ediyor

Mimarlar odası kitap günleri

Mimarlar Odası Kitap Günleri Çarşamba Söyleşileri, 19 Ekim 2016 Çarşamba günü Çetin Ünalın ve Yavuz Önen söyleşileri ile devam ediyor.  Etkinlik kapsamında Ekim ayı boyunca devam edecek olan söyleşilerin üçüncüsünde; altmış yılı aşan tarihinde, “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışını benimseyen meslek kuruluşumuzun; darbelerle bölünmüş, idamlar, ölümler, hapisler, sorgular, sürgünlerle örülü, Cumhuriyet tarihimizin en çalkantılı döneminde kazanılmış haklarını koruma ve genişletme, meslek alanında örgütlenme, hukuki altyapıyı oluşturma, etik ve normlarını geliştirme, kamusal ortamı düzenleme, bilimsel çalışmalar yapma ve uygulamayı denetlemenin yanı sıra demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi değerlendirilecek.   Deneyim ve birikiminin geleceğe aktarılması, kurumsal hafızanın kalıcılaştırılması ve kamuoyu ile paylaşılabilmesi için yayınların sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli hedefleri arasında tutan Mimarlar Odası’nın çalışmalarına destek ve katkı verenleri bir araya getirmeyi hedefleyen; mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık ve ücretsiz olan söyleşinin ardından okuyucular, kitaplarını Çetin Ünalın ve Yavuz Önen’e imzalatma imkânı bulacaklar. Mimarlar Odası Kitap Günleri Programı  MİMARLAR ODASI KİTAP GÜNLERİ Ekim 2016 5 Ekim 2016 / Çarşamba 14.00 - 15.00 Açılış Söyleşiler Mimarlar Odası Genel Merkezi Konferans Salonu 15.00 - 16.30 Cengiz BEKTAŞ    Mimar / Yazar 17.00 - 18.30 Ruşen KELEŞ    Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 19.00 - … Kokteyl    Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonu 12 Ekim 2016 / &Cce...