Muğla dalaman satılık arsa

Muğla dalaman satılık arsa

Muğla Dalaman’da, 107 bin 380 liralık bedelle arsa satılacak.

Muğla dalaman satılık arsa

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü, Muğla Dalaman’da Hacı Osman mevkiinde bulunan arsayı ihale yoluyla satacak. Arsanın bedeli 107 bin 380 lira olarak belirlendi. Konu ile ilgili olarak Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını aşağıda görebilirsiniz: 1 - İşletmemize ait 236 dekar sulanabilir arazi; biber, salatalık, havuç marul, patlıcan, karpuz ve kavun üretimi için sözleşme tarihinden itibaren 15 KASIM 2016 tarihine kadar kiraya verilecektir. 2 - İhale, partiler halinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır. 3 - İhale 09.12.2015 Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 16.12.2015 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 4 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.  P. No: 1. Kira Konusu: Tarım Arazisi Mevkii: Hacı Osman Ada No.: 101 Parsel No.: 18 Miktarı: 236 Da. Muhammen Bedel: 455,00 TL Muhammen Tutar: 107.380,00 TL %5 Geçici Teminat: 5.369,00 TL 5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %5’i nispetinde olup, 5.369,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının %10’dur. 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şart aranır. a) Kanuni ikametgâh belgesi, b) Geçici teminat belgesi, c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge, d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirküler...