Niğde çamardı bademdere toki evleri

Niğde çamardı bademdere toki evleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen Niğde Çamardı Bademdere Toki Evleri başvuru şartlarını derledik...

Niğde çamardı bademdere toki evleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen Niğde Çamardı Bademdere Toki Evleri başvuru şartlarını derledik...  31 Mart 2017 tarihinde sona erecek olan Niğde Çamardı Bademdere Toki Evleri'nde satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Çamardı Şubesi olacaktır.  Niğde Çamardı Bademdere Toki Evleri başvuru şartları  Konut alıcısnın; 1. T.C. vatandaşı olması, 2.Niğde il nüfusuna kayıtlı olması veya Çamardı veya Bademdere ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.) B tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için; * Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. * Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.) * Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, * Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki &c...