Öib satılık arsa ihalesi

Öib satılık arsa ihalesi

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 9 ilde 23 arsa satacak.

Öib satılık arsa ihalesi

ÖİB, Adana, Osmaniye, Denizli, Elazığ, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Kocaeli'de toplam 23 arsayı özelleştirecek. Arsalar, satışla özelleştirilecek. Konu ile açıklama aşağıda yer alıyor: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: DUYURU 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.  1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; - Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası, - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, - Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun ŞARTNAME ve Tanıtım dok&uu...