Oyak çimento 2014 rapor

Oyak çimento 2014 rapor

Oyak Çimento Grubu 2014 yılını bir önceki seneye göre yüzde 14'lük ciro ve yüzde 82'lik net kâr artışıyla tamamladı

Oyak çimento 2014 rapor

OYAK Çimento Grubu 2014 yılında olumlu hava koşulları, seçimin etkisi, devam eden büyük projeler ve diğer altyapı yatırımlarının etkisi ile cirosunu 2013 yılının aynı dönemine göre %14, net karını ise % 82 artırdı.OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, 2014 yılı sonuçları, 2015 beklentileri ile grubun gelişim ve yatırım planları hakkında değerlendirmede bulundu. Üst düzey müşteri memnuniyetiYıllardır sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gördüğü verimlilik esası ile şirketlerini yönettiğini söyleyen OYAK Otomotiv ve Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar, şirketlerinin 2014 sonuçlarının da bunun göstergesi olduğunu iletti.İnşaat sektörünün yönelimini doğru analiz ettiklerini, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki ihtiyaca tam ve zamanında cevap verdiklerini belirten Çağlar, müşteri ve proje ihtiyaçlarına yönelik zenginleştirdikleri ürün yelpazesi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağladıklarına değindi. Çağlar, grubun 2014 yılı maliyetlerinde yoğun kontrol sağlayarak finansal neticelerinin rekorlarla kapandığını vurguladı.2015'te % 5 BÜYÜMEÇağlar, 2014 yılı sonunda ivme kaybeden çimento talebinin, 2015'de genel seçimler, devam eden altyapı yatırımları, büyük projeler, konut talebinin artması, kentsel dönüşüm gibi katalizörler ile artmasını ve yıllık %5 büyüme beklentisinde olduğunu belirtti.2014 yılında 1,271 Milyon TL YatırımÇağlar, OYAK Çimento Grubu'nun 2014 yılında verimlilik, çevre, sürdürülebilirlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği yatırımlarına konsantre olduğunu vurguladı. Denizli Çimento'nun alınması, atık ısı ve atıktan türetilmiş yakıt tesisleri ve Ankara'da yeni inşa edilen fabrika ile 2014 yılını 1,271 Milyon TL yatırımla tamamladıklarını, 2015 yılında ise 154 Milyon TL tutarında yatırım planları olduğunu açıkladı.Çağlar, Bolu ve Aslan Çimento'da atık ısıdan enerji üretilmesi yatırımlarının tamamlandığını, devreye giren sistemin fabrikalara gerekli elektriğin % 20'sini karşılayacak kapasitede olduğunu belirtti.Ada...