Piyalepaşa gayrimenkul

Piyalepaşa gayrimenkul

Kentsel dönüşüm hakkında her şeyin konuşulduğu, sorunlara çözüm arandığı 3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi gerçekleşti

Piyalepaşa gayrimenkul

3. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi inşaat sektörünün her alanından katılımcıların yaptığı sunumlarla gerçekleşti. Düzenlenen kentsel dönüşüm kongresine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, İller Bankası Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoğlu ve bazı il belediye başkanlarının yanı sıra; mimarlar hukukçular ve inşaat firmaları katıldı. Kongrede kentsel dönüşümün tüm paydaşlarıyla birlikte ilerlemesi, günümüz ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler getirilmesi konuşuldu. Türkiye’de özel sektör eliyle yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiren Piyalepaşa Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Kaan Yücel kongrenin önemli konuşmalarından birini gerçekleştirdi. Yücel, kentsel dönüşüm yasasının son derece önemli bir yasa olduğunu belirtti. Bu yasa olmadan bu alanda hiçbir şey yapmanın mümkün olmadığını, fakat zamanla projeler yapıldıkça pek çok yeni unsurun keşfedildiğini, yasanın da bu yeni unsurlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yücel, “Daha açıklayıcı ve yapı taşlarını tek tek gösteren bir yasa olması lazım. Kamu kuruluşları arasındaki farklı uygulamaların belli standartlara getirilmesi lazım” dedi. “Sürdürülebilirlik bu kongrede en önemli kelime” Sürdürülebilirlik kavramının binalardan başlayıp projelere, projelerden mahallelere ve mahallelerden şehirlere kadar giden bir yapı olduğunu belirten Yücel, sürdürülebilir şehir kavramının çok önemli bir tanım olduğunu ve ekonomi, sosyo kültürellik ve refah gibi yapı t...