Riskli testi

Riskli testi

Kentsel dönüşüm çalışmaları için riskli binaların yıkılıp yenilenmesi gerekiyor. Oturduğu binaya risk tespiti yaptırmak isteyenler fakat sürecin nasıl işlediğini bilmeyenler için riskli bina tespit sürecini derledik...

Riskli testi

Kentsel dönüşüm çalışmaları için riskli binaların yıkılıp yenilenmesi gerekiyor. Oturduğu binaya risk tespiti yaptırmak isteyenler fakat sürecin nasıl işlediğini bilmeyenler için riskli bina tespit sürecini derledik... Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını öğrenebilmeniz için deprem risk raporu almanız gerekiyor.  Bu rapor için yapamanız gerekenler ise şöyle;  Riskli bina tespit süreci Binanızın deprem riskini öğrenebilmeniz için ilk yapılması gereken uzman kuruluşlara başvurmak. Bu kuruluşlar şöyle sıralanıyor; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar.  Riskli bina tespiti yaptırmak için çoğunluk aranmıyor. Binada oturan tek bir kişinin başvurusu ile tespit yapılabiliyor. Müracaat için ise tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi yeterli oluyor. Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalar, tespiti yapanlar tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bildiriliyor.  Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde hazırlanan rapor inceleniyor. Raporda eksik ya da yanlış bilgi bulunursa raporlar ilgilisine iade ediliyor, diğer raporlarsa ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. Müdürlük tarafından tespit edilen eksit ya da yanlış bilgiler geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde düzenlenerek Müdürlüğe sunuluyor.  Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden onaylaması yapılır. İncelemeler sonucunda riskli olan yapı 10 iş günü içerisinde Tapu Müdürlüğü'ne bildirilir. Tapu Müdürlü...