Riskli yapı onay dilekçesi

Riskli yapı onay dilekçesi

Riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneğinde neler var?

Riskli yapı onay dilekçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış kuruluşun hazırladığı riskli yapı tespit raporunun Bakanlık tarafından onaylanması şart. Aksi takdirde deprem riski yapılan söz konusu binanın kentsel dönüşüm kapsamına girerek yenilenmesi mümkün olmuyor. Peki bir riskli yapı tespit raporu onay dilekçesi örneğinde neler vardır? İşte örnek dilekçe;                                                                                                                                                               / /201. ………………… ALT YAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’ NE KONU : Riskli Yapı Tespit Rapor Onayı …………. ili, ……….. İlçesi, …………….. Mah., ……….. Sok., No:…. tapuda ………. Pafta, ……….. Ada, ……….. Parsel sayılı yerde bulunan Yapı için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde &...