Rüzgar elektrik santralleri

Rüzgar elektrik santralleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin sınırları içerisinde hayata geçirilmesi düşünülen RES yatırımlarının kriterlerini belirledi.

Rüzgar elektrik santralleri

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne hazırlattığı bir rapor ile, tarihi ve doğal zenginlikleriyle dikkat çeken Muğla sınırları içerisinde hayata geçirilmesi düşünülen "Rüzgar Elektrik Santrali"-RES yatırımları için ilke kararları belirledi. Rapor ile Muğla'nın doğal,ekonomik ve tarihsel analizi de masaya yatırıldı.  Öncek hukuka uygunluk araştırılacak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTÜ'ye hazırlattırılan raporda, RES yatırımları için gerekli kriterler belirlendi. Ancak rapordan hareketle uyguluma ve yaptırım kısmına geçilip geçilemeyeceği bilinmiyor. Zira "hukuka uygunluk" açısından raporun analiz edilmesi gerektiğine karar veren Muğla Belediyesi Meclisi, bunun için de 1 aylık süre tanıdı. RES Davalarına "Çevre Mahkemeleri" baksın... Haberin ayrıntıları için tıklayın... Muğla'da RES kriterleri belirlendi Hazırlanan raporda yer alan maddelerden bazıları ise şöyle: - Yeşil alan hassasiyeti: RES Projeleri, koru ve muhafaza orman alanlarına kurulamaz - Toplam oran: Şehrin bütününde RES alanının toplam boyutu, şehrin koru ve bozuk koru dışındaki orman lanlarının yüzde 6'sını aşamaz - Yerleşim yerlerine yakınlık:Her bir türbin noktası en yakın yerleşim alanından en az 500 metre uzaklıkta olmalı. Yüksek yoğunluklu yerleşim alanlarında bu mesafe 1.500 metre olmalı - Doğal sit muafiyeti: RES'ler Doğal sit alanları içinde bulunamaz. RES'ler ve Doğal Sit Alanları sınırı arasında en az 100 metre koruma bandı oluşturulmalı. - Biyolojik yaşam kriteri: Her türbin, kuş yuvalama ve kuş güç yolları alanlarından en az 800 metre mesafede bulunmalı - Sulak alan hassasiyeti: RES'ler sulak alan tampon bölgelerine kurulamaz - Tarım arazileri muafiyeti: RES'ler ta...