Saha kurumsal yönetim ve derecelendirme hizmeti

Saha kurumsal yönetim ve derecelendirme hizmeti

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından "yüzde 90,92" notu ile değerlendirildi

Saha kurumsal yönetim ve derecelendirme hizmeti

2012 yılı itibariyle Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından 04.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda "%90,92" notu (10 üzerinden 9,09) ile derecelendirildi.Kurumsal yönetim ilkeleriKonuyla ilgili bir açıklama yapan İş GYO: 'Bu not  , İş GYO'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin sonucu olarak şekillendi.' ifadesini kullandı. İş GYO vizyonuİş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, vizyon ve geliştirilen projelerde iş yapma biçimini, organizasyon yapısı ve kurumsal değerleriyle örnek bir kurum haline geldiklerini belirterek: 'Kurumsal yönetim derecelendirme notumuz bu hedeflerimizde kararlı adımlarla yürüdüğümüzün göstergesi ve bu konudaki çabalarımızın ürünüdür. Şirketimiz, her alanda olduğu gibi, kurumsal yönetim alanında da en iyi uygulamaların takipçisi olacaktır.' dedi. SAHA'nın yöntemiDerecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni baz alan yeni metodolojisini kullanan SAHA,  İş GYO'nun kurumsal yönetimderecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölümüyle ilgili olarak şu sonuçlara ulaştı: Ana Bölümler                Ağırlık           Alınan NotPay Sahipleri                  Yüzde 25        91.02Aydınlatma ve Şeffaflık   Yüzde 5          97.60Menfaat Sahipleri            Yüzde 15        84.35Yönetim Kurulu               Yüzde 35        88.89Ortalama Derecelendirme                   90.92...