Şahinbey satılık arsa

Şahinbey satılık arsa

Gaziantep Şahinbey Belediyesi kendisine ait olan 9 adet arsasını satışa çıkarıyor

Şahinbey satılık arsa

Gaziantep Şahinbey Belediyesi kendisine ait olan 9 adet arsasını satışa çıkarıyor. Bağlarbaşı ve Bülbülzade Mahallelerinde yer alan arsalardan birisi akaryakıt ve LPG imar alanında kalıyor.  Arsaların toplam muhammen bedeli 97 milyon 382 bin 930 TL olarak belirlendi. Satılık arsaların ihalesi 26 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.  Şahinbey Satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  A. İÇ ZARF Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. B. DIŞ ZARF Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, a. Teklif mektubunu içeren İç zarf, b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek) c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu), d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak) e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü, g. Vekaleten i...