Satılık taşınmaz ihalesi

Satılık taşınmaz ihalesi

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz açık artırma usulü ile 9 Şubat 2017 tarihine ihaleye çıkıyor

Satılık taşınmaz ihalesi

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz açık artırma usulü ile 9 Şubat 2017 tarihine ihaleye çıkıyor.  Söz konusu satılık taşınmaz ihalesi 9 Şubat 2017 tarihinde saat 11:00'da İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince gerçekleşecek. İhale şartnamesi ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.  İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;  a - Geçici teminat, b - Nüfus Cüzdan Sureti, c - İkametgah Belgesi d - İmza sirküsü, e - Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname, f - Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, g - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi, h - İhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname ...