Satış sözleşmesi örneği

Satış sözleşmesi örneği

Satış Sözleşmesi Örneğinde satılan malın cinsi, ili ve ilçesi, mahallesi, sokağı, kapı numarası, pafta numarası, ada numarası ile parsel numarası yer alır

Satış sözleşmesi örneği

Satış Sözleşmesi Örneği nasıl olur? Sorunun cevabını vermeden önce Satış Sözleşmesi hakkında bilinmesi gerekenleri Emlakwebtv.com ekibi olarak açıklıyoruz. Satış Sözleşmesi nedir? Satış Sözleşmesi; iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Satıcı ve alıcı hem borçlu hem de alacaklıdır. Satış Sözleşmesi unsurları Borçlar Kanunu 182. Maddeye göre; Satılan mal: Ekonomik değeri olan herşey satış sözleşmesinin konusu olabilir. Satış bedeli: Türk parası ya da döviz olabilir. Tarafların bu hususlarda anlaşmaları: Yanların karşılıklı birbirine uygun irade beyanları sözleşmeyi oluşturur. Satış Sözleşmesi Örneği Satış Sözleşmesinde satılan malın cinsi, ili ve ilçesi, mahallesi, sokağı, kapı numarası, pafta numarası, ada numarası ile parsel numarası yer alıyor. Bunların dışında alıcı ve satıcı bilgileri de yer verilir. Satış Sözleşmesi içerisinde satılan malın fiyatına da yer verilir. Satış sözleşmesinde emlak komisyoncusu bilgileri de bulunmalıdır. EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ CİNSİ :  İLİ : İLÇESİ : MAHALLESİ : SOKAĞI : KAPI NO : PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır. 1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……YTL’dan satmayı kabul etmiştir. 2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………..…YTL kaparo alınmıştır. 3 - Satış bedelinin ……………….YTL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir. 4 - Bu sözleşme imzala...