Satış sözleşmesi ücreti

Satış sözleşmesi ücreti

Satış sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak satıcının taraflarca belirlenen bedel karşılığında yapılır. Satış işlemlerinde gerekli satış sözleşmesi örneği için tıklayınız.

Satış sözleşmesi ücreti

Satış sözleşmesi, alıcı ve satıcının karşılıklı olarak satıcının taraflarca belirlenen bedel karşılığında yapılır. Satış işlemlerinde gerekli satış sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.  SATIŞ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme……………………………………………… adresinde mukim “………………………..” ( bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)  ile ............................................. adresinde mukim “...................................... ALICI olarak anılacaktır) Arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dahilinde yapılmıştır. I – SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu ALICI’nın seçeceği numuneye aynen uygun olarak bu sözleşmede yazılı şartlarla işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Ek – 1’de özellikleri belirtilen malın alımı/satımı oluşturmaktadır.  II – TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. ALICI belirleyeceği iki adet numuneden birini kendinde tutmayı diğerini satıcıya vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. SATICI yukarıda 1. madde ile belirlenen numuneye aynen uygun olarak malı teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 3. Taraflar, numunede ihtilaf olması halinde ALICI’nın elinde bulunan numunenin esas numune olarak kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4. SATICI öncelikle yukarıda 1. madde ile belirlenen numuneye uygun olarak temin edeceği bir adet malı (etiket,ambalaj,vs ile birlikte) ALICI’ya sunup onayını aldıktan sonra esas malın teslimini yapacaktır. SATICI’nın numuneye uygun mal için önceden ALICI’nın onayını almış olması, teslim edilecek malın numuneye uygun olmaması halinde kendisini sorumluluktan kurtarmaz....