Site kuralları örnekleri

Site kuralları örnekleri

Siteler belirlenen kurallara göre yönetiliyor. Peki site kuralları örnekleri kapsamında neler var? İşte yanıtı.

Site kuralları örnekleri

Konut siteleri, site yönetimi tarafından, önceden belirlenmiş belirlenmiş hükümlere göre yönetiliyor. Site kuralları örnekleri arasında neler vardır? İşte yanıtı.   ........... SİTESİ YÖNETİM PLANI 1. Bölüm GENEL HÜKÜMLER Ana gayrimenkulün Yönetimi Madde 1- Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ...............  ili, ..................  ilçesi, .......... mahallesi, .......... sokakta (caddesinde ), .......... pafta,  ........ parsel sayılı ve  .......... numaralı arsa ve üzerindeki ................ bağımsız bölümden ve toplam ....... Bloktan oluşan ibaret ............ Sitesi Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca  kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir. Ana gayrimenkulün Bölümleri Madde 2- Ana gayrimenkul .... bodrum, ..... zemin,....normal ve .... teras kattan ibaret ..... bloktan oluşmaktadır. a)Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde ...... adet dükkan vardır.Bodrum katın arka tarafında ise ....adet depo, ..... adet kapıcı dairesi ve kazan dairesi ve müştemilatı vardır. b)Zemin Kat : Tüm bloklarda Bu katın caddeye bakan cephesinde toplam ..... adet konut ; arka cephesinde ise  ......adet konut vardır.  c) Birinci Kat : Tüm blokların bu kattında toplam  ..... adet konut vardır. d) Diğer Katlar: Tüm blokların diğer katlarda toplam .... adet konut vardır. e) Teras : Bu katta, ....  konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır. Yasaklar Madde 3- Bodrum kattaki dükkanlar ve depolar ; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez. a) Dükkanlarda ve depolarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüp gaz bayii olarak da ku...