Şubat 2016 vergi takvimi

Şubat 2016 vergi takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi mükelleflerinin hangi aylarda ve tarihlerde vergi ödemeleri gerektiğini açıkladı. İşte Şubat 2016 vergi takvimi...

Şubat 2016 vergi takvimi

2016 yılı vergi takvimi açıklandı. Şubat 2016 vergi takviminden önce vergi ile ilgili kısa bilgilere yer verdik.  Vergi nedir?  Vergi, halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümetin doğrudan ya da bazı maddelerin fiyatlarının üzerine ekleme yaparak vatandaşlardan toplanan paradır. Vergi vermenin amacı, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemeleri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşlardan alınır. Vergi, devlete kaynak yaratarak, yatırım ve harcamaların karşılanmasını sağlar. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerin gerçekleşmesini sağlar. Vergi ödemeleri kanunlar ile belirlenmiştir. Bu ödemelerin yapılmadığı durumlarda kanunla belirlenmiş olan cezai işlemler uygulanır.  Türk hukukuna göre, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, yani  vergi borcunu ödemeyenler hakkında, Vergi Usul Kanunu madde 331 ve müteakip maddeleri uyarınca cezalar öngörülüyor. Velayet altında tutulan ya da vesayet altından tutulanlar yetişkin olsalar bile mahkeme kararı ile vergi kanunlarına aykırı durumdan dolayı ceza almazlar.  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, vergi mükelleflerinin vergi borçlarını ödenmesi gereken dönem içerisinde ödeyebilmeleri için tarihleri ile birlikte 2016 vergi takvimi açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan takvime göre Şubat 2016 vergi takvimini derledik...      Şubat 2016 vergi takvimi 01/01/2016    01/02/2016    Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01/01/2016    01/02/2016    2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi ...