Sultangazi belediyesi arsa ihalesi

Sultangazi belediyesi arsa ihalesi

Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'nde yer alan arsasını 6 milyon 520 bin TL'ye satışa çıkarıyor

Sultangazi belediyesi arsa ihalesi

Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi'nde yer alan arsasını 6 milyon 520 bin TL'ye satışa çıkarıyor. Geçici teminatı 195 bin 600 TL olan satılık arsa ihalesi 24 Aralık 2016 tarihinde saat 10:30'da Sultangazi Belediyesi encümen odasında gerçekleşecek.  Sultangazi Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  A - Gerçek kişi olması halinde; 1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 2 - İkametgâh belgesi, 3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 4 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı, 5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı, 6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 8 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir), B - Tüzel kişi olması halinde;  1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge, 2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 3 - Dernekler için Dernek T&u...