Tahliye taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi

Ev sahipleri ve kiracılar için zor bir süreç olan, kiracı tahliye etmenin en kolay yolu, kiracıların ve ev sahiplerinin sık sık duydukları tahliye taahhütnamesi nedir? işte yanıtı...

Tahliye taahhütnamesi

Ev sahipleri ve kiracılar için zor bir süreç olan, kiracı tahliye etmenin en kolay yolu, kiracıların ve ev sahiplerinin sık sık duydukları tahliye taahhütnamesi nedir? işte yanıtı... Ev sahibini bilgilendirme amacı ile kiracının evden çıkmak istediği zaman kullandığı belge tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi, kiralanan gayrimenkulün tahliyesinin en hızlı yöntemidir. Peki ev sahibi ile aranızda çıkacak herhangi bir anlaşmazlığı önleyen tahliye taahhütnamesi nedir? Kiracının kiraladığı gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltacağına daire imzaladığı belgeye tahliye taahhütnamesi denir. Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması, ilk kira yılı içinde verilmemiş olması ve özgür irade ile belirlenmiş bir tarihi içermesi gerekiyor.  Bunu veren kiracı tahliye taahhütnamesi vermesine rağmen evden çıkmıyor ise kiracı hakkında ev sahibi dava açılabilir. Bu durumda icra takibi de başlatılabilir. Aynı zamanda taahhütte yazılı tarihten 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmesi gerekmektedir.  Tahliye Taahhütnamesi Örneği TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI:  ........................... TC KİMLİK NO: ........................... MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) ADI SOYADI: ........................... TCKİMLİK NO: ........................... TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................... .....................................................................................................................................   TAHLİYE TARİHİ ..............     Halen kir...