Tarımköy projesi

Tarımköy projesi

Köylerde ve kırsal alanlarda uyguladığı Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin 747 konut inşa eden TOKİ, yeni yaşam alanları üretmeye devam ediyor.

Tarımköy projesi

TOKİ nitelikli konut üretimine Türkiye’nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında 5 bin 747 konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor. Bu proje ile toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi de veriliyor. Proje kapsamında her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre konut üretimi yapılıyor. Örneğin Erzurum’da kış şartlarına uygun konut üretilirken, Mardin’de yöresel mimarinin ön plana çıktığı konutlar yapılıyor. TOKİ’den köylüye destek Tarımköy Projesi yalnızca bir konut üretim projesi değil, aynı zamanda toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi veriliyor. Köyün su kaynakları, çayır, mera ve orman alanları da göz önünde bulundurularak mevcut köy mimarisinin ve dokusunun korunmasına özen gösteriliyor. Tarımköy projeleri sel ve deprem gibi afetlere karşı zemini sağlam ve korunaklı yerlere yapılıyor. Göç sorununa çözüm olması bekleniyor Tarımköy Projesi ile köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürün üretilmesi, halkın yerinde iskanı, köy dokusunun korunması ve şehirlere göçün azaltılması hedefleniyor. Toki projeleri kapsamında vatandaşlara tarıma elverişli arazi sunan, dağınık haldeki yerleşim yerlerini bir araya toplayan ve mimari dokunun korunmasına son derece önem veren tek proje olan Tarımköy Projesi; nüfusu 40 binden az ilçelerde belediye ve kaymakamlıklar, nüfusu 40 binden çok il ve ilçelerde belediye ve valiliklerle ya da kaymakamlıklarla ortak &cced...