Teknopark istanbul kurtköy

Teknopark istanbul kurtköy

Teknopark İstanbul 4 yıldızlı otel, Extended Stay ile Çok Amaçlı Toplantı ve Sergi Salonu, Katlı Otopark ve Meydan düzenlemesi işleri ihalesinde son teklif verme günü 18 Mart 2015 olarak belirlendi.

Teknopark istanbul kurtköy

Kurtköy'de hayata geçirilen Teknopark İstanbul projesinde 4 yıldızlı otel, Extended Stay ile Çok Amaçlı Toplantı ve Sergi Salonu, Katlı Otopark ve Meydan düzenlemesi işleri ihalesi yapılacak.Yap İşlet Devret usulü ile 24 aylık yatırım (inşa) süresi de dahil olmak üzere toplam 25 yıllık işletme süresi üzerinden ihale edilecek. İhaleye yönelik döküman 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren Teknopark İstanbul A.Ş. Bina, Park ve Arazi Yönetim Müdürlüğü'nden temin ediliyor. İhaleye için son teklif verme süresi 18 Mart 2015 Çarşamba, saat 10:00 olarak belirlendi.TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İHALE DUYURUSUİSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ OTEL ve EXTENDED STAY ile ÇOK AMAÇLI TOPLANTI ve SERGİ SALONU YAPILARI İLE OTOPARK ve MEYDAN DÜZENLEMESİ İŞLERİ YAP – İŞLET - DEVRET İHALESİİşletmemizce Pendik Kurtköy mevkiinde yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na kuzey yönünde bitişik İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, "V. sınıf yapı kategorisine giren, Asgari 4 yıldızlı Otel Yapısı ve Extended Stay ile Çok Amaçlı Toplantı ve Sergi Salonu ve III. sınıf yapı sınıfına giren Katlı Otopark ve Meydan düzenlemesi işleri", Yap İşlet Devret usulü ile 24 aylık yatırım (inşa) süresi de dahil olmak üzere toplam 25 yıllık işletme süresi üzerinden ihale edilecektir.İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İTGB), ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak ve girişimciliğe açık dinamik bir inovasyon ortamı yaratmak amacıyla, Pendik/İstanbul'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na ait 250 hektarlık alan üzerinde oluşturulmaktadır.İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bu alanda çok sektörlü yapılanmanın bir bütünlük içerisinde sağlanması hedeflenmektedir. İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nın ana ortaklığında kurulan ve Bölgede gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden sorumlu olan Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından yönetilmektedir.İşin toplam yatırım süresi 24 (yirmidört) ay olup, bu süre ...