Temiz hava hakkı

Temiz hava hakkı

Kömürlü termik santraller başta olmak üzere canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratan sanayi yatırımlarına karşı, sağlık ve doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren 18 sivil kuruluş birleşerek Temiz Hava Hakkı Platformu'nu kurdu

Temiz hava hakkı

Canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ve hava kirliliğine neden olan sanayi aktivitelere karşı çıkan 18 sivil toplum örgütü bir araya gelerek "Temiz Hava Hakkı Platformu"nu kurdu. Platform, başta kömürlü termik santraller olmak üzere halt ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri izleyecek ve temiz hava hakkının korunması için faaliyet gösterecek.  18 Sivil Toplum Kuruluşu Temiz Hava Hakkı için mücadele edecek Türkiye'de hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen kömürlü termik santraller başta olmak üzere bu tip aktivitelerin zararlarına dikkat çekmek için kurulan TORAKS Derneği ve Temiz Hava Hakkı Platformu üyesi Doç Dr. Haluk Çalışır, hava kirliliğinin insan açısından "sigaradan" daha tehlikeli olduğunu belirtti. Hava kirliliğinin bedeli Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, 2012 yılında 3.7 milyon kişininin erken ölümü, hava kirliliği sebebiyle gerçekleşmişti. Türkiye'de de her sene 2879'u kömürlü termik santral kaynaklı, toplam 29 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Çalışır: "Kömürlü termik santrallerden çevreye yayılan parçacık maddeler yüzlerce kilometre uzaklarda bile hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle kömürlü termik santraller en temel insan hakkı olan temiz hava soluma hakkını ihlal etmektedir. " şeklinde konuştu. Dünyada her yıl 3.7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor Türkiye'de faaliyet gösteren 22 kömürlü termik santralin yaydığı parçacık madde, sültfür dioksit, ağır metal ve kalıcı organik kirletici salınımların hava kirliliğinin ana nedeni olduğunu vurgulayan platform...