Tmsf satılık gayrimenkul

Tmsf satılık gayrimenkul

TMSF, Trakya Sanayi. A.Ş. ve Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Tic. şirketinin borçlarından dolayı haczedilen gayrimenkullerini satışa çıkardığını duyurdu

Tmsf satılık gayrimenkul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu-TMSF, Trakya Sanayi A.Ş. ve gayrimenkul hisselerinden oluşturulan  Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri'nin borçlarından dolayı haczedilen gayrimenkullerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. Satışın ayrıntıları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Trakya Sanayi A.Ş.'nin gayrimenkulleri satılıyor Muhammen bedeli 55.000.0000 (Elli Beş Milyon) ABD doları olarak belirlenen Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine katılmak için isteklilerine 5.500.000 ABD Doları nakit teminat yatırmaları gerekiyor. Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile gerçekleştirilecek ihale 22.11.2016 tarihinde ve saat 11.00'da gerçekleştirilecek. İhalenin gerçekleştirileceği mekan ise Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans salonu olarak belirlendi.  Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yine TMSF tarafından amme borçlularının borçlarından dolayı haczedilen gayrimenkul ve gayrimenkul hisselerinden oluşan Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. de kapalı zarf açık artırma usulüyle satılacak. Gayrimenkullerin muhammen bedeli 27.880.000 TL olarak belirlendiği firmanın taşınmazları için 2.788.000 TL teminat yatırılması gerekiyor. İhale 21.11.2016 tarihinde ve saat 14.30'da TMSF'nin Büyükdere Cd. No 143 Esentepe İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans salonunda gerçekleştirilecek.  ...