Toki 156 işyeri

Toki 156 işyeri

TOKİ, sahibi olduğu 156 işyeri ve 32 konutu 30 Ekim’de açık artırmaya çıkarıyor.

Toki 156 işyeri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 156 adet işyeri ile 32 adet konut olmak üzere toplam 188 adet taşınmazı 30 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırma ile satışa sunuyor.Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Turyap Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.&Talya Gayrimenkul Değ. Ve Dan. A.Ş. Ortaklığı tarafından yerine getirilecek.  Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankalar tarafından yetkilendirilmiş şubeler aracılığı ve Turyap Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.&Talya Gayrimenkul Değ. Ve Dan. A.Ş.  Ortaklığı ile kabul edilecek. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde müzayedenin yapılacağı salon önlerinde kurulacak stantlarda ve Banka şubelerinde başvuru kabul edilecek.Başvuru sırasında gereken belgeler ise aşağıda yer alıyor;- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak; muhammen bedeli 20.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 2.000.- (Beşbin) TL, muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 5.000.- (Beşbin) TL, muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ile 200.000.- (İkiyüzbin) TL arasında olanlar için10.000.- (Onbin) TL, muhammen bedeli 200.001.- (İkiyüzbinbir) TL ve üstünde olan taşınmazlar için 50.000.- (Ellibin)  TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri. ...