Toki ataköy mahkeme

Toki ataköy mahkeme

31 Ağustos 2010 tarihinde TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen 77 bin metrekarelik arazi için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, satışı onaylayan yerel mahkeme kararını bozdu. TOKİ karar düzeltme için harekete geçti

Toki ataköy mahkeme

TOKİ tarafından 31 Ağustos 2010 yılında gerçekleştirilen ihale ile Özyazıcı İnşaaat-Karadeniz Örme Ortaklığı'na satışı gerçekleştirilen 77 bin metrekarelik araziye ilişkin olarak işleyen süreç giderek karmaşık bir hal alıyor. Bölge koruma dernekleri tarafından söz konusu arazi üzerine yapılacak inşaat çalışmalarının "yeşil alan niteliği taşıyan bir lokasyon üzerinde yükseldiği", satışın gerçekleşmesi halinde ise betonlaşmanın yaşanacağı gerekçe gösterilerek yapılan satışın iptali başvurusunu, Yerel Mahkeme' reddetmişti.  Ataköy'ün son yeşil arazisi park olamıyor. Ayrıntılar için tıklayın... Arazi üzerinde yapılaşma tamamlandı; mahkeme iptal kararı verdi Ataköy 1. kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin kararı temyize götürmesi üzerine Danıştay, davayı açan kurumun "ehliyet yönünden yetkili olduğunu" kabul ederek, davayı yeniden görüşmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. Ancak Yerel Mahkeme kararında direndi ve dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Davayı görüşen Kurul ise Davacı lehine karar verdi ve Davalıya ait yeşil alan niteliği taşıyan taşınmazın yapılaşmaya açılacağının açıklığından hareketle, söz konusu işlemin taşınmazın bulunduğu bölgenin çevre ve imar durumunu etkileyecek bir nitelik taşıdığı üzerinde duruldu. Kurulun kararında: "Dava konusu işlem ile davacıların menfaat ilişkisi bulunduğu sonucuna varıldığından davanın ehliyet yönünnden reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir..." denildi.  Davalar sürerken 16 katlı 5 blok yükseldi Tüm bu davalar sürerken aradan geçen 5 sene içerisinde ise bölgede yapılaşma tamamlandı ve daireler bütünüyla satıldı. Şu an i...