Toki bahçeşehir satılık arsa

Toki bahçeşehir satılık arsa

TOKİ Bahçeşehir’de yer alan 29 bin 617 metrekarelik arsayı satışa çıkarıyor.

Toki bahçeşehir satılık arsa

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bahçeşehir’de arsa satıyor. TOKİ, Bahçeşehir'de 12 bin 480 metrekare büyüklüğündeki 542 ada 1 no'lu parsel ile 17 bin 137 metrekare büyüklüğündeki 547 ada 1 no'lu birbirine bitişik parselleri satışa çıkardı. Arsa için teklifler 28 Temmuz 2015 tarihine kadar verilebilecek. TOKİ tarafından yapılan detaylı açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) : 1 - “İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir Mevkii 542 Ada 1 Parsel ve 547 Ada 1 Parsellerde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 2 - İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 3 - İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler. 4 - Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 28.07.2015 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taa...