Toki başakşehir kayabaşı

Toki başakşehir kayabaşı

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 637 konut ve 6 dükkan ihalesi 24 Aralık 2014 yani bugün saat 14:30'da yapılacak.

Toki başakşehir kayabaşı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başakşehir Kayabaşı'nda yapılacak 637 konut ve 6 dükkan projesinde ihale tarihi geldi çattı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı ihalesi bugün saat 14:30'da gerçekleşecek.20 milyon TL'lik yatırım değerine sahip proje, kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirilecek. 14 ayda tamamlanması hedeflenen TOKİ Başakşehir Kayabaşı Evleri, az katlı olarak tasarlandı.Projenin ihale ilanı ise aşağıda yer alıyor;İhale ilanıİstanbul İli Başakşehir İlçesi; Kayabaşı 919 ada 3-4 parsellerde Yer Alan 637 Adet Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası:2014/146837a) Adresi:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İstanbul Küçükçekmece/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası:(0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16c) Elektronik Posta Adresi:mozcelik@toki.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/a) Niteliği, türü ve miktarı4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunl...