Toki bingöl ihalesi 2015

Toki bingöl ihalesi 2015

TOKİ Bingöl Solhan ilçesi Hazarşah Köyü 2 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 1 adet Eczane ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi yapım ihalesi 21 Ocak 2015’te yani bugün yapılıyor.

Toki bingöl ihalesi 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bingöl ili Solhan ilçesi Hazarşah Köyü 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 1 adet Eczane ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi yapım işi ihalesini bugün gerçekleştiriyor.İhale ilanını aşağıda görebilirsiniz:İhale Kayıt Numarası :2014/1752741-İdarenina) Adresi:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL Küçükçekmece/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası:(0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16c) Elektronik Posta Adresi:mozcelik@toki.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı:Prefabrik 1 Adet 2 Hekimlik Aile Sağlık Merkezi, 1 Adet Eczane İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:Bingölc) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 200 (İkiyüz) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer:T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBULb) Tarihi ve saati:21.01.2015 - 11:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1....