Toki giresun merkez yurt ihalesi

Toki giresun merkez yurt ihalesi

TOKİ Giresun yurt ihalesi 10 Şubat 2015’te (bugün) saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Toki giresun merkez yurt ihalesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Giresun Merkez'e 1000 kişilik yurt yapacak. TOKİ Giresun Merkez 1000 Kişilik Yurt ve 1 Adet Sosyal Tesis İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesi 10 Şubat 2015'te yani bugün yapılacak.TOKİ Giresun yurt ihalesi bilgileri aşağıda yer alıyor;1-İdarenina) Adresi: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası: 02124954040 - 02124700316c) Elektronik Posta Adresi:ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı: Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1000 Kişilik Yurt ve 1 Adet Sosyal Tesis İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşib) Yapılacağı yer: Giresunc) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 575 (beşyüzyetmişbeş) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBULb) Tarihi ve saati: 10.02.2015 - 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya iha...