Toki kayseri kocasinan dükkan

Toki kayseri kocasinan dükkan

TOKİ Kayseri Kocasinan 2015 ihalesi 17 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Toki kayseri kocasinan dükkan

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kayseri'de ihaleye çıkıyor. TOKİ Kayseri Kocasinan Erkilet Mahallesi'nde 228 Adet işyeri ve 55 adet imalathane inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapım işi ihalesi 17 Mart 2015'te yapılacak.TOKİ Kayseri Kocasinan 2015 ihalesi ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz;İhale Kayıt Numarası: 2015/121561-İdarenina) Adresi: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası: (0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16c) Elektronik Posta Adresi:ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinia) Niteliği, türü ve miktarı :Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 228 Adet İşyeri ve 55 Adet İmalathane İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleriAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer: Kayseric) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 750 (Yediyüzelli) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBULb) Tarihi ve saati: 17.03.2015 - 14:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alın...