Toki kırıkkale çelebi konutları

Toki kırıkkale çelebi konutları

3 adet konutun açık satışa sunulacağı Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran 2016...

Toki kırıkkale çelebi konutları

3 adet konutun açık satışa sunulacağı Kırıkkale Çelebi Toki konutları son başvuru tarihi 30 Haziran 2016... Kırıkkale Çelebi Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yürütülecek ve temerküz şube Kırıkkale Çelebi şubesi olacaktır.  Projede yer alan konutların satışı açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve başvurular 30 haziran 2016 tarihine kadar ilgili bankanın bütün şubeleri tarafından kabul edilecek. Konut alıcıları sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Aynı zamanda gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Toki Kırıkkale Çelebi konutlarında satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacak.  Toki Kırıkkale Çelebi Konutlarında konut alıcılarının;  1-T.C. vatandaşı olması, 2- Kırıkkale il nüfusuna kayıtlı olması veya Çelebi ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. F tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için; - 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. - Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması, - Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, - Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  - Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri&nbs...