Toki kütahya gediz projesi 2015

Toki kütahya gediz projesi 2015

TOKİ Kütahya Gediz hastane ihalesi 11 Şubat 2015 yani bugün saat 14.30’da yapılacak.

Toki kütahya gediz projesi 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya'da hayata geçirilecek hastane projesinin ihalesi 11 Şubat 2015'te (bugün) gerçekleştirilecek. TOKİ Kütahya Gediz 100 yataklı devlet hastanesi ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal inşaatı işi yapım işi ihalesi saat 14:30'da yapılacak.TOKİ Kütahya Gediz hastane ihalesi ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor;İhale Kayıt Numarası: 2015/12771-İdarenina) Adresi: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası: (0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16c) Elektronik Posta Adresi:ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı: Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 100 Yataklı Devlet Hastanesi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşiAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer: Kütahyac) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBULb) Tarihi ve saati: 11.02.2015 - 14:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihini...