Toki üsküdar bulgurlu satılık arsa

Toki üsküdar bulgurlu satılık arsa

Toki Üsküdar Bulgurlu'da yer alan arsasını satış karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile satışa çıkarıyor

Toki üsküdar bulgurlu satılık arsa

Toki Üsküdar Bulgurlu'da yer alan arsasını satış karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile satışa çıkarıyor.  TOKİ, Üsküdar Bulgurlu'da 77 ada 5 parsel ve 1083 ada 56 parselde yer alan arsalarını arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi kapsamında ihaleye çıkarıyor. Satışa söz konusu arsalar Akasya AVM'nin arkasında yer alıyor.  Toki satılık arsa ihalesi 3 Kasım 2016 tarihinde saat 14:30'da T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul adresinde gerçekleşecek.  Toki'nin Üsküdar Bulgurlu'daki satılık arsa ihalesine katılmak isteyenlerden istenen belgeler ve katılma şartları şöyle;  1) Bankalardan temin edilecek belgeler: 32.000.000 TL’den (OtuzikimilyonTürkLirası) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 2) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir v...