Toki yoksul evleri başvuru şartları 2015

Toki yoksul evleri başvuru şartları 2015

TOKİ’nin yoksul grubu için inşa ettiği evlere başvurmak için birtakım şartlar gerekiyor. TOKİ yoksul evleri başvuru şartları 2015 için haberimizi okuyun.

Toki yoksul evleri başvuru şartları 2015

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen TOKİ yoksul evleri için başvuru şartları mevcut. TOKİ yoksul evleri başvuru şartları 2015 listesine aşağıdan göz atabilirsiniz;"1. T.C. vatandaşı olması,2. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,•Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamakta.6. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması,7. Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kart sahipleri), 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yararlananlar katılabilecektir.8. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;•1. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"•2. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecek.9. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1.Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kartlılar)2.2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların "Maaş Kimlik Kartı" fotokopisini,3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan yararlananlar, Fon'dan yararlandıklarına ilişkin ............. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,4. Sosyal Güvenlik Kurumu'na sağlık primi ödemeyen, Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan Yararlanmayanlar...