Torun center davası

Torun center davası

2010 yılında onay verilen Torun Center imar planı hakkında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan dava dosyasına "bilirkişi raporu" dahil oldu. Raporda, kurumlardan eksik görüş alındığı, ayrıcalıklı yapılaşma hakkı getirildiği ve inşaat hakkının iki katından fazla verildiği ifade edildi

Torun center davası

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan, Torun Center imar planı davası dosyasına "bilirkişi raporu" eklendi. 2010 yılında onaylanan imar planına ilişkin olarak açılan davaya ilişkin olarak hazırlanan raporda çok sayıda aksaklığa dikkat çekildi. Üç kişilik bilirkişi heyetinin raporu Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan habere göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ülke gündemine oturan Torun Center projesinin "ayrıcalıklı yapılaşma hakkı" getirdiğine dikkat çeken raporda, söz konusu girişimn 5 binden fazla nüfus yoğunluğu doğuracağına vurgu yapıldı. Raporda, bölgede yetersiz donatı alanlarının bu yığılmayla birlikte daha da yetersiz hale getirileceğine vurgu yapıldı. Kurumlardan eksik görüş alındı iddiası Üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ayrıca, Torun Center projesi inşası için kurumlardan eksik görüş alındığı vurgulandı. Söz konusu planlamanın bölgede yüksek olan yapılaşmayı daha da çözülmez bir boyuta getireceğini vurgulayan raporda:  "Planlar TOİ'ye kaynak oluşturmak dışında bir amaca hizmet etmemektedir..." ifadesine yer verildi.  Kamu yararına uygunluk şüphesi Raporda yer alan en dikkat çekici ibare ise, projenin kamu yararına uygun olmadığının altını çizen sonuç bölümünde yer alıyor.  ...