Tüik bölgesel hane halkı harcamaları

Tüik bölgesel hane halkı harcamaları

TÜİK tarafından hazırlanan Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2013 raporuna göre konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29.3 ile İstanbul oldu

Tüik bölgesel hane halkı harcamaları

Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2013 raporuna yayınladı. Rapora göre konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29.3 ile İstanbul oldu. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise bu pay yüzde 22.6 olarak gerçekleşti. Hanehalkı tüketim harcamalarının %23,5'i İstanbul'da gerçekleştiHanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2011-2012-2013 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının %23,5'i İstanbul'da oturan hanehalkları tarafından yapılırken, Ege Bölgesi %15'lik oranla ikinci sırada yer aldı, bunu %11,9 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece %1,8'i Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.Gıda ve alkolsüz içeceklere en fazla payı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ayırdıHarcama gruplarının bölge içindeki dağılımına bakıldığında; hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcaması payının en yüksek olduğu bölge %27 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olan bölge %16,3 oranıyla İstanbul oldu.Ulaştırma ve eğitim harcamaları istatistikleriUlaştırma harcamalarına %19,6 oranıyla en yüksek payı ayıran bölge Akdeniz Bölgesi iken, en düşük payı ayıran bölge %13,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.Eğitim harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %3 oranıyla İstanbul iken, en düşük payı ayıran bölge ise %1,3 ile Batı Marmara Bölgesi oldu....