Tüik ekonomik güven endeksi

Tüik ekonomik güven endeksi

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2016'da bir önceki aya kıyasla yüzde 18.5 oranında gerileme kaydetti. Düşüşle birlikte endeks 70.52 değerine ulaştı.

Tüik ekonomik güven endeksi

İnşaat, perakende ticaret, hizmet ve imalat sektörüne ait normalleştirilmiş alt endeksler ile tüketci güven göstergesinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşan Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2016 döneminde güçlü bir düşüş yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre düşüş, bir önceki aya kıyasla yüzde 18.5 oranında gerçekleşti. Ekonomik Güven Endeksi ve düşüşün nedenleri Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, eğilim ve beklentilerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi, Aralık ayındaki bu düşüşle birlikte 70.52 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi'ndeki düşüş tüketici, reel kesim ve hizmet sektörlerindeki gerilemeden kaynaklandı. Artış kaydeden sektörler olarak perakende ticaret ve inşaat sektörünün ise düşüşe sınırlı bir etkisi oldu. Sektörlere göre hareketlilik - Tüketici Güven Endeksi: 63.38 değerine geriledi - Reel Kesim(İmalat): 103.6 değerine geriledi. - Hizmet Sektörü: 93.35 değerine geriledi - Perakende Ticaret: 96.13 değerine yükseldi - İnşaat: 76.15 değerine yükseldi. Yapılan ölçümler sonrasında "iyimser" düzeyde yalnızca Reel Kesimin bulunduğu gözükürken, Tüketici Güven Endeksi ve İnşaat Sektörü Güven endeksinin "en kötümser" sektörlerin başında olduğu gözlemlendi. Diğer sektörler de kötümselki seviyesindeki konumlarını sürdürdü. ...