Türk hava kurumu

Türk hava kurumu

Türk Hava Kurumu, mülkiyeti kendisine ait olan Hatay Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde 22 ada 21 parselde bulunan arsasına kat payı karşılığı ödenmek üzere bina inşaatı yaptıracak

Türk hava kurumu

Türk Hava Kurumu, mülkiyeti kendisine ait olan Hatay Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde 22 ada 21 parselde bulunan arsasına kat payı karşılığı ödenmek üzere bina inşaatı yaptıracak.  Hatay kat karşılığı inşaat işini Türk Hava Kurumu, 23 Şubat 2017 tarihinde saat 11:00'da kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkaracak. İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Dörtyol Şube Bakanlığı'na vermeleri gerekiyor.  İhalenin şartnamesi 150 TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü'nden veya THK Dörtyol Şube Başkanlığı'ndan temin edilebilir.  ...