Türkiye imsad genel kurulu

Türkiye imsad genel kurulu

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’na göre, Avrupa inşaat sektöründeki büyüme beklentileri ise bu pazara olan inşaat malzemesi ihracatımız için daha olumlu koşullar oluşturacak.

Türkiye imsad genel kurulu

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’na göre, 2017 yılında konut inşaatlarında işlerin artarak devam etmesi bekleniyor. Sektör genel ekonominin üzerinde ancak 2016 yılının altında bir büyüme performansı gösterecek. Avrupa inşaat sektöründeki büyüme beklentileri ise bu pazara olan inşaat malzemesi ihracatımız için daha olumlu koşullar oluşturacak. AB’de 2017 büyüme beklentileri olumlu Avrupa Birliği, Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracatı için yakın ve geleneksel pazarlarından biri. Bu çerçevede Avrupa Birliği bölgesindeki inşaat harcamalarının gelişimi önem kazanıyor. Avrupa Birliği ve özellikle euro bölgesi inşaat faaliyetleri 2008 krizinden olumsuz etkilenerek küçülmüştü. İnşaat işleri son 2 yıldır ise toparlanma eğilimi içinde olup yeniden büyüme sürecine girdi. Avrupa, dünya inşaat harcamaları içindeki payını 2008-2016 yılları arasında 6 puan kaybetmişti. 2016 yılında dünya inşaat harcamalarından Avrupa, yeniden başlayan büyümesine rağmen yüzde 18 pay alabildi. Avrupa genelinde inşaat harcamaları toplamı 1,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti. İnşaat sektörlerinde 2015 yılından sonra 2016 yılında da büyüme sürdü, ancak göreceli olarak mütevazı büyümeler gerçekleşti. 2017 yılında ise inşaat sektörlerinde büyümenin süreceği öngörülüyor. Bununla birlikte ülkelerdeki büyümelerde farklı oranlar ortaya çıkıyor. Büyük pazarlardan Almanya’da büyüme 2017 yılında yüzde 1,0 ile yavaşlayacak. İngiltere’de ise Brexit’e rağmen 2017 yılında yüzde 2,9 büyüme bekleniyor. Fransa’da inşaat sektöründe büyüme hızl...