Türkiye imsad rapor

Türkiye imsad rapor

Türkiye İMSAD Ocak Ayı İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Bileşik Endeksi sonuçlarında, ocak ayında özellikle yurdun hemen her bölgesinde yaşanan zorlu kış koşullarının etkisiyle faaliyetler beklentilerin altında bir gerileme gösterdi

Türkiye imsad rapor

Türkiye İMSAD’ın Ocak Endeks sonuçlarına göre; İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yıla mevsimsellik etkisi ile beklendiği gibi düşüşle başladı. Ocak ayları bileşik endekste özellikle faaliyetlerdeki mevsimsel gerileme ile düşüşlerin yaşandığı bir ay ve bu yıl da benzer bir düşüş oldu. Bileşik Endeks Ocak ayında bir önceki aya göre 1,75 puan düştü. Bu düşüşte her üç alt endeksteki gerileme etkili oldu. Bileşik endeks geçen yılın ocak ayına göre ise 6,74 puan geriledi. Faaliyet endeksi ocak ayında 4,2 puan düştü Faaliyetlerde gerileme bu yılın ocak ayında daha yüksek gerçekleşti. Özellikle iç satışlar, ihracat ve üretimde gerileme yaşandı. Ocak faaliyet endeksi bir önceki aya göre önemli ölçüde geriledi. Mevsimsellik etkisinden dolayı ocak ayı faaliyetlerin en düşük olduğu aylardan biridir. Bu seneki ağır kış koşulları mevsimsellik etkilerini artırdı ve faaliyet endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 4,2 puan düştü; geçen yılın ocak ayının da 5,2 puan altında kaldı. Faaliyetlerin tamamında gerileme yaşandı. Yurtiçi satışlarda ocak ayında bir önceki aya göre önemli bir gerileme oldu. İhracat ocak ayında gerileme gösterdi. Üretimde de iç satışlar ve ihracattaki gerilemeye bağlı düşüş yaşandı. İç satışlar ve ihracattaki gerileme ile cirolar da düştü. Mevsimsellik, sektöre verilen destekler ve referandum öncesi oluşan bekle-gör dönemi faaliyetleri her iki yönü ile de etkilemeye devam ediyor.       İhracat pazarlarına yönelik güven artış göstererek ümit verdi 2016 yılı Temmuz ayından sonra yaşanan güven kaybı yeni yılın ilk ayında yavaşlayarak sürdü. Ekonomide alınan önlemler ve ...